img

KOJE ČAŠE ZA ORANŽNA VINA?

/
/
1314 📖

Izbor čaša za vino je od ogromnog značaja za naš doživljaj vina. Jedno isto vino u različitim čašama možemo da doživimo prilično drugačije. A kada je reč o tzv. “oranžnim” vinima, ti doživljaji mogu da budu čak i dijametralno suprotni.

Oranžna” vina su vina od belih sorti grožđa dobijena tehnologijom za crvena vina, odnosno – maceracijom i fermentacijom grožđa sa pokožicom, ponekad čak i sa peteljkama. Produženom maceracijom izdvaja se pigment iz pokožice i vino dobija tamniju boju, koja varira u zavisnosti od same sorte, a najčešće ima narandžaste nijanse ili boju ćilibara. Istovremeno, iz pokožice, semenki i peteljki se ekstrahuju i tanini, pa su takva vina po strukturi često bliža crvenim nego belim vinima.

Oranžna vina često odležavaju u glinenim amforama, ali mogu da budu i iz buradi, inoksa, pa i iz različitih betonskih sudova. Način odležavanja je značajna informacija i prilikom izbora čaše za konkretno vino, ali najznačajnije je znati koliko vremena je vino provelo u kontaktu sa pokožicom grožđa. Važan je naravno i aromatski profil samih sorti.

Poznati ruski somelijer Dmitrij Frolov, šef-somelijer prestižnog restorana Mansarda u Sankt Petersburgu, je, na osnovu svog bogatog iskustva sa “oranžnim” vinima, izabrao najbolje tipove čaša za njihovo serviranje, upravo prema pomenutim parametrima. Kao primere je izabrao široko dustupne čaše Spiegelau i trenutni hit u svetu – skupocene Zalto čaše.

Kraći kontakt
“Ako je kontakt sa pokožicom bio vrlo kratak, oko 15-20 dana, odgovaraće klasične čaše za belo vino, malo šire forme i zapremine 450-500 ml”.

Kontakt od par meseci
“Za vina snažnije strukture i teksture, koja su odležavala 2-3 meseca na kljuku, najviše će odgovarati široke ‘burgundske’ čaše zapremine 500-550 ml, u kojima će veći kontakt sa vazduhom povoljno uticati na razvoj aroma”.

Dugačak kontakt
“Vina dobijena tzv. ‘kahetinskom’ ili ‘gruzijskom’ metodom, gde odležavanje traje pola godine, ponekad i godinu dana, ja serviram u čašama za crvena vina, kao za ‘bordo’, zapremine do 600 ml. U njima će se umekšati i taninska oporost takvih vina”

Za “oranžna” vina od izrazito aromatičnih sorti (muskat, gevurctraminer i sl.) Frolov predlaže čaše sa užim otvaranjem. On takođe napominje da se optimalna temperatura “oranžnih” vina kreće između 12-16 °C, opet u zavisnosti od perioda odležavanja i njihove strukture, i savetuje aeraciju u dekanteru.

(Izvor: Simple Wine News)

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :