img

PRVI PLUTAJUĆI PODRUM ZA KONJAK I RUM

/
/
468 📖

Maison Ferrand, čuveni francuski proizvođač konjaka (Cognac Ferrand), ruma (Plantation Rum) i džina (Citadelle Gin) započeo je eksperiment sa plutajućim podrumom na reci Seni, sa idejom da proveri kako će plovidba rekom i konstantno ljuljanje na talasima uticati na sazrevanje pomenutih pića u buradima.

Za te potrebe je preuređena jedna rečna barža iz 1948, koja je nazvana Barge 166, a u nju je ubačeno 1.500 hrastovih buradi sa konjakom, rumom i džinom. Taj proces dinamičnog sazrevanja, tokom konstantnog pomeranja buradi, osmišljen je na osnovu iskustava iz 18. veka, kada je na taj način karipski rum transportovan za Evropu. Stručnjaci iz Maison Ferrand-a smatraju da je na kvalitet tog ruma, sa kojim evropski rum nije mogao da se poredi, uticala i duga plovidba do Evrope.

Barža 166 će ploviti Senom do proleća 2021, kada će biti uusidrena i kada će biti obavljena i prva profesionalna degustacija konjaka, džina i ruma koji su se ljuljuškali Senom.

Inače, Maison Ferrand je već ponudio svojim kupcima da kupe određenu količinu buradi na barži, o kojima će sami odlučivati koliko dugo žele da ostanu na talasima. Barža će biti pretvorena i u turističku plovnu atrakciju sa degustacionom salom u kojoj će moći da se uživa tokom plovidbe Senom, uz čašu konjaka, džina ili ruma.

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :