img

ŠTA JE “PERLAGE”?

/
/
1656 📖

“Perlaž” (fr. Perlage), to je, da parafraziramo naslov čuvenog Heseovog romana*: “igra bisernih perli” – u penušavim vinima.

Francuska reč “perle” znači “biser”, a reč “perlage” je nastala dodavanjem sufiksa -age, što bi moglo da se prevede kao “sakupljanje bisera”. I to je i suština ovog pojma kada je reč o penušavim vinima: “biseri” su metafora za mehuriće, a to na koji način se oni “igraju” i sakupljaju u čaši jeste: “perlaž”.

Zanimljivo je da, iako je to francuska reč, nju prilikom opisivanja penušavog vina uglavnom koriste Italijani, dok Francuzi upotrebljavaju reč “mousse” (“mus”), koja bukvalno znači “pena”, ali takođe se direktno odnosi na karakter mehurića, onosno njihovu vibrantnost, živost, čilost i kompaktnost.

Kada je reč o njihovom karakteru, najčešće se procenjuju sledeće odlike:

  • da li su fini, sitni ili krupni (smatra se da su sitni mehurići prefinjeniji i da su odlika plemenitijeg vina)
  • da li su u koncentrisani, precizno usmereni ili su raštrkani po čaši
  • da li su intenzivni ili spori i slabi
  • da li su istrajni i zadržavaju se ili nestaju brzo nakon što je vino sipano u čašu
  • koliko je postojana pena koja se obrazuje na obodu čaše
  • koliko uopšte traje “perlaž” – ta igra mehurića u čaši

Ponekad mehurići mogu da se penju ka vrhu čaše haotično, raštrkano, ali kod dobrih vina oni su precizno usmereni i penju se u kontinuiranim, vitkim linijama, kao u stroju. To je jedna od glavnih odlika finog “perlaža”, čiji mehurići su: sitni, koncentrisani, precizni, intenzivni i istrajni, stvarajući postojanu penu na obodima i penušavost u čaši još dugo zatim nakon što je vino sipano.

*“Igra staklenih perli“, Herman Hese

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :